Nils Thuresson-stipendiet

 

Nils Thuressons Rotarystipendium utdelades 1992-2018 årligen till ”en förtjänt person med direkt anknytning till Värmdö kommun”.

Stipendiaterna har varit

2018 Bengt Jonshult ”för sitt kulturella engagemang och levandegörande av gångna seklers musikaliska liv … låter oss genom sina personliga framställningar känna tonen och själen i vårt musikaliska arv.”

2017 Gunnar Hjertstrand ”för att han under sina år vid väderstationen på Svenska Högarna … genom sina stora kunskaper och idogt fältarbete … långsiktigt säkrat tillväxt och fortlevnad i skärgårdsmiljön.”

2016 Lena Willemark ”för sin banbrytande genreöverskridande i den svenska folkmusiken, berättelser som låter lyssnaren bli en del av skapelsen i sitt eget inre, bygga sin egen värld, buren iväg på Lenas musikaliska strålar.”

2015 Ingrid Andersson ”För sin förmåga att förmedla känslor av alltets oändlighet och tingens outgrundliga liv i material som glas, trä och metall, där föremålen, fångade i konstnärens former och betraktarens öga, synes fortplanta sig gränslöst, medan materialet bleknar i sin egen faktiska existens.”

2013 Jenny Lönngren som ”med stort engagemang och på ett inspirerat sätt främjat ungdomskulturen genom sitt arbete med ungdomsverksamheten på Gurraberg i Gustavsberg”.

2012 Andreas Ekeberg som ”med glädje, kamratanda och utveckling efter personlig förmåga som ledmotiv i Värmdö Jolleseglare har skapat stora mänskliga och samhälleliga värden i Rotarys anda.”

2011 Karin Aaseby  ”En engagerad och entusiastisk lärare hos oss här på Värmdö. Våra ungdomar kommer vara väl insatta i demokratifrågor.”

2010 Julian ”Julle” Ståhlbrandt ”för hans stora engagemang och drivkraft inom musik på Värmdö, speciellt för Värmdös ungdomar. … utmärker sig som en förebild i Rotarys anda.”

2009 Danuta Bäckman ”… har ett underbart sätt att se på konst. […] har tusen idéer om vad man kan göra för att allmänheten ska få tillfälle att på ett ställe kunna bekanta sig med olika Värmdökonstnärer.”

2008 Thomas Trouin ”driver en bra ungdomsverksamhet som lockar både pojkar och flickor att träna och tävla inom Djurö Skyttesportförening.”

2007 Kent Söderström ”… känd eldsjäl i Ingarö IF, en klubb som genom hårt arbete lyckats bygga upp en stark förening med stort inslag av unga idrottare.”

2006 Josef Macias ”… stort engagemang och målmedvetenhet … utvecklat judo-sporten på Värmdö … öppen för alla … motions- eller elitnivå … ger flickor och pojkar med eller utan funktionshinder lika möjligheter.”

2005 Anita Forsgren ”har för hundratals barn genom åren personifierat en mycket viktig vuxenkontakt … skapat relationer som håller livet ut … ser och uppmuntrar alla …”

2004 Erik ”Bult” Sundström, ”… på ett förtjänstfullt sätt bevarat, återskapat och utvecklat ett sedan 1600-talet känt landmärke, Grönskärs fyr samt varit initiativtagare till ett enkelt museum om fyrfolket över tiden.”

2003 Suzanne Stojkov, ”sångpedagog … en stor pådrivare för verksamheten i Värmdö musikklasser … en av pionjärerna vad gäller Suzukisång i Sverige …”

2002 Britt-Marie Ohlsson ”för sina hembygdshistoriska insatser inom bl.a. Strömma Hembygdsförening. … hjälper oss att förstå hur det Värmdö vi ser idag, kunnat växa fram.”

2001 Johan Aspfors ”har på ett förtjänstfullt sätt genom sina skrifter och årliga kulturhistoriska sommarvandringar i Värmdö, lyckats tända ett kulturhistoriskt intresse …”

2000 Andras Tartsay ”för hans hängivna arbete med kommunens ungdomar, som lärare i Värmdö Musikskola och som dirigent och musikalisk ledare …”

1999 Sergej Zimin som ”är en stor och positiv förebild för den unga generationen bandyspelare i Gustavsberg och stor även som spelare och speluppläggare.”

1998 Curt Malmsten som med stort engagemang och en enastående arbetskapacitet byggt upp Doctus gymnasieskola för räddningstjänst.

1997 Tommie Johansson som ”är ett föredöme vad gäller vuxnas engagemang i våra barn och ungdomar”.

1996 Lars Klingstedt som byggt upp ortens stora dataföretag Trio.

1995 Anna-Greta Jakobsson ”för sitt hängivna engagemang i det uppsökande kulturarbetet som bidrar till att förbättra Värmdö kommuns infrastruktur”.

1994 Thomas Johansson ”har … förtjänstfullt och initiativrikt utfört insatser direkt riktade till Värmdös ungdom”.

1993 Johan Stake ”som aktivt agerat för att utveckla och behålla ett stycke levande skärgårdskultur”.

1992 Therese Andersson ”för hennes stora allmänmusikaliska begåvning och stora känsla för dynamik och dramatik”.

Läs Urkund för Nils Thuressons Rotarystipendium!

Sorry, the comment form is closed at this time.