Skärgården har alltid fascinerat oss.

Den är en källa till inspiration och rekreation. Det är få förunnat att få bo och verka i skärgården. Värmdö Skärgård Rotaryklubb har förmånen att verka inom Stockholms skärgård. Klubbens medlemmar är antingen bosatta eller har sin arbetsplats inom denna region. Medlemmarna söker på olika sätt bidra till klubbens och Rotarys ideal genom egna insatser. En av dessa insatser har gjorts av medlemmen och konstprofessorn John-Erik Franzén. John-Erik upptogs som medlem i klubben under klubbens första verksamhetsår, 1990. Han bodde då i Gustavsberg sedan flera år tillbaka. Redan under charteråret talade vi om att inom ramen för klubbens verksamhet söka skapa en litografi. Idéerna växte fram och nu är vi stolta över att vi kunnat genomföra projektet. Självklart tyckte vi att litografin skulle ha en anknytning till klubben. Skärgården blev visionen. John-Erik Franzén hade dock aldrig målat ett skärgårdsmotiv. Boende i Gustavsberg hade han heller aldrig varit i skärgården. Möjligheterna att förändra detta var begränsade då John-Erik under 1991 flyttade till Österlen i Skåne för att bo och verka. Skånska landskap i stället för skärgård.

Det naturliga motivet jämförs med korrespondenskortet som är tryckt efter tavlan.

 

Den 18 -19 september 1992 gjorde vi därför en utflykt med John-Erik. En av klubbens dåvarande medlemmar Susanna Selander är också konstnär och äger genom sin familj Stora Nassa skärgård. Hon bjöd oss ut till sig under helgen för att visa hur en riktig skärgård ser ut. Tillsammans med tillsyningsmannen och fiskaren Gunnar Eriksson som bodde på Stora Nassa, fick så John-Erik Franzén tillfälle att se skärgården i sin prakt. Just den helgen råkade bli en högsommardag med sol, värme men med höstens bleka färger. Resultatet av vårt besök på Nassa blev litografin, ”Från Stora Nassa”, som John-Erik arbetade med under hösten 92 och som trycktes i januari 1993. Upplagan säljes i sin helhet genom klubbens försorg. Intäkterna, efter avdrag av klubbens kostnader, fonderas och avkastningen från fonden ska utdelas varje år som ett John-Erik Franzéns Rotarystipendium till någon förtjänt Värmdöbo. Formerna för stipendiet är utarbetade i samarbete med konstnären själv.

John-Erik Franzén är hedersmedlem i Värmdö Skärgård Rotaryklubb. Han invaldes i september 1990 och upptog klassifikationen Fine Arts Painting. Under vintern 1990/91 höll han sitt egoföredrag i samband med att klubben inbjöds till Konsthögskolan. När han sedan under senhösten 1991 flyttade från Gustavsberg till Österlen i Skåne valde klubben John-Erik till hedersmedlem ”Honorary Member”. Han undervisar fortsatt på Konsthögskolan, men pendlar från Skåne. John-Erik, som fyllde 50 år 1992, flyttade till Gustavsberg 1982. Han flyttade till huset där en av Gustavsbergs välkända porslinskonstnärer verkat, Lisa Larsson. John-Erik kom då närmast från Småland där han bott under ca 10 år sedan återkomsten från USA.

Under sin Gustavsbergstid jobbade han främst med porträttmåleri och blev uppmärksammad 1985 när hans porträtt av den kungliga familjen presenterades. Behovet att experimentera och utvecklas växte sig starkare och nya former söktes, bl a landskap fascinerar nu John-Erik. TV uppmärksammade John-Erik Franzén och visade i TV2 hur John- Erik arbetade med ett porträtt. Nationalmuseum spelade in en film om arbetet med kungliga familjen. En film, som också visats i TV. I litteraturformat presenterades John-Erik i boken Svenska Reklamaffischer av Ann-Marie Wrange 1986 och samma år i Saturday Review. 1987 i jubileumsboken av Statens Konstråd, 1991 i Månadsjournalen.

John-Erik är permanent representerad bl a i Gustav VI Adolfs samlingar, Nationalmuseum, Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö museum, Skånska konstmuseet, Arkivmuseet i Lund, Gävle Museum, Smålands Konstarkiv i Värnamo, Statens porträttsamlingar på Gripsholms slott, Tekniska högskolan i Lund och Uffizierna i Florens, Italien. Under tiden i Gustavsberg började han även undervisa formellt på Konsthögskolan och är sedan 1988 professor i måleri där, samt sedan 1990 ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Skärgården var dock ett landskap, som John-Erik ännu ej hunnit till. Det var därför för oss en glädje att få presentera Stora Nassa med omgivningar. Det som främst fascinerade John-Erik vid sitt första besök var intrycket av månlandskap. John-Erik säger själv:

”Besöket på Stora Nassa en klar stilla höstdag gjorde starkt intryck på mig. Stillheten, det klara ljuset, vattenvidderna och klippöarna ingav mig en exotisk känsla. Rundade av vatten, ibland tvärt störtande rätt ner i bråddjupet. Ljuset denna dag i denna förtrollande miljö blev ledstjärnan for mig i arbetet med bilden ”Från Stora Nassa”.”

Litografin är unik inom John-Eriks konstnärsskap. Detta är den enda skärgårdsbild han skapat. Vi hoppas och tror att det i framtiden skall kunna följa ytterligare målningar med skärgårdsmotiv. Vi inom Värmdö Skärgård RK medverkar gärna till det. Motivet är också utvecklat för att pryda klubbens standard, besökskort samt brevpapper. I förlängningen har vi ytterligare idéer om att använda bilden. Lyckas vi med det kommer kanske en vidare krets få njuta av John-Eriks första skärgårdsmotiv.

Sorry, the comment form is closed at this time.