John-Erik Franzéns Rotarystipendium

 

Stipendiet utdelas till en konstnär, målare, grafiker eller skulptör, boende eller verksam inom Värmdö kommuns gränser. Stipendiet finansieras med försäljningen av litografin ”Från Stora Nassa” som skapades 1993 av klubbens hedersmedlem konstprofessorn John-Erik Franzén.

John-Erik Franzén-stipendiaterna är

2015 Inger Andersson ” … för sin förmåga till dialog med betraktaren, folklivsdokumentering och naturegna material i sitt skapande, och för sina betydande verk i material som glas, trä och metall.”

2014 Carina Seth Andersson ”… för sitt idérika och ständigt nyskapande arbete i olika material, i konstglas och bruksprodukter, vars tidlösa yttre spränger materialets gränser, och för tanken i frihet till inre liv och kontemplation. Med sin ateljé i gamla porslinsfabrikens målarsalar medverkar Carina Seth Andersson i allra högsta grad till att sätta fokus på, och föra det konstnärliga arvet i Gustavsberg vidare.”

2012 August Sörenson. ”Hans skapande av keramiska konstverk är en spännande lek med begrepp samtidigt med meditativ stillhet i tankens flykt. Man kan fundera mycket inför detta konstnärsskap, som är under spännande utveckling. Föremålen präglas av kvalitet i det keramiska arbetet samtidigt som han genom sina titlar, i en ibland provokativ självklarhet, för betraktarens associationer till en helt annan tankevärld. Man frestas ana en underliggande ton av samhällskritk blandad med flera tolkningsmöjligheter i den vardagliga humoristiska fällan. Det keramiska föremålet löses upp inför betraktandet i det att man blickar in i sig själv.”

2007 Roland Persson vill att hans verk ska framkalla ett engagemang hos betraktaren. Verken kan vara oerhört realistiska, som ”tredimensionella fotografier”. Platser där hans konstverk finns är t ex vid entrén till T-banan vid Sergels torg, Södersjukhuset ”Fjärilar i metall”, Uppsala konstmuseum ”Prästkragsskulpturer”, Vasaparken i Uppsala ”Linnémonument”, Umedalen ”Skor på rad”. Konstverken är ofta formade i material som brons och silikon.

2006 Claes Kruckenberg ”… en konstnär med känsla för material och kunskap om historiens vingslag. Bor på Aspö i Nämdöskärgården och slöjdar modeller av fiske- och allmogebåtar i skala 1:10. Claes värld inklusive Aspö: anspråkslöshet, kärlek och doft.”

”Från Stora Nassa” av John-Erik Franzén

”FRÅN STORA NASSA” är en originallitografi

John-Erik Franzén har först tecknat sin bild från Stora Nassa i blyerts på etsad glasskiva och film. Detta arbete sker över ett ljusbord. Bilden har sedan överförts till tryckplåt och sedan tryckts i fyra färger, två svarta, en blå och en gul. Bilden är tryckt hos Lindströms Originallitografi i Solna i januari 1993. Tryckningen skedde under tre dagar med början den 11 januari. Bilderna färdigställdes i tryckeriet av John-Erik Franzén i samarbete med konsttryckaren Rolf Arne Jansson. Litografien är tryckt på 300 grams Rives-Arches papper. Bilden har formatet 27 x 40,5 cm och papperet är handrivet till format 36.7 x 49.5. Bilden trycktes i 200 godkända exemplar. De har numrerats från 1/200 – 200/200. Värmdö Skärgård RK hade per januari 1993, exklusive konstnären själv John-Erik Franzén, 45 stycken medlemmar. Litografi nummer 1/200 – 45/200 försågs med tillskriften RC för Rotary Club och erbjöds endast medlemmar i Värmdö Skärgård RK, en litografi per medlem. Nummer 46/200 190/200 säljs externt genom klubbens medlemmar. Nummer 191/200 – 200/200 äger Värmdö Skärgård RK för utdelning utanför klubbens medlemmar vid representativa tillfällen. Utöver dessa äger konstnären 20 exemplar märkta HC.

Läs Urkund för John-Erik Franzéns Rotarystipendium och om projektet att ta fram tavlan.

Sorry, the comment form is closed at this time.