Detta är Rotary

 

Rotary är en organisation bestående av ledande personer i affärs- och yrkesliv förenade världen över, som erbjuder humanitär service, uppmuntrar hög etisk standard inom alla yrken och hjälper till att skapa god vilja och fred i världen. Stiftelsen Rotary Foundation stödjer årligen olika projekt med drygt 40 miljoner USD (motsvarar ca 50 Nobelpris!), pengar som samlats in på olika sätt av rotaryklubbar världen över. Den kanske mest spektakulära insatsen som gjorts är att – i samverkan med WHO – utplåna polio i hela världen, det s.k. Polio Plus-programmet. Många känner säkert också till Rotarys ungdomsutbyte där årligen över 9 000 gymnasister i åldrarna 16-18 år utväxlas för ett skolår mellan familjer i olika länder. Värmdö Skärgård Rotaryklubb delar årligen ut Nils Thuresson-stipendiet och John-Erik Franzéns Rotarystipendium samt sponsrar ungdomsutbyte, bl.a. ett internationellt seglarläger.

Rotary grundades 1905 i Chicago av Paul Harris. 1926 grundades den första Rotaryklubben i Sverige. Rotary har idag 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder, i Sverige ca 30000 medlemmar i ca 550 klubbar. Rotarys i Sverige höge beskyddare är H M Konung Carl XVI Gustaf. Värmdö Skärgård Rotaryklubb chartrades 1990. Läs mera Rotaryhistoria! Se utvalda videoklipp om Rotary.

Man blir medlem genom inbjudan. Medlemskapet bygger på den s.k. klassifikationsprincipen: man representerar sitt yrke, och i princip förekommer bara en företrädare för varje yrke i samma klubb. Undantag görs för diplomater, präster och journalister. Ett ordinarie veckomöte i en Rotaryklubb består av en måltid och ett föredrag av någon inbjuden person. Bara i Stockholmsområdet hålls alltså drygt 60 föredrag varje vecka, året runt. Ämnena är vittskiftande, allt från stora samhällsfrågor till medlemmarnas föredrag om den egna personen, s.k. ego-föredrag. Läs mer i The ABC:s of Rotary av förre världspresidenten Cliff Dochterman.

Rotarys officiella motto: Service above self (osjälviskt tjänande).

Syftet med Rotary är att uppmuntra tjänandet som bas för all verksamhet genom att

 • lära känna människor och därigenom få en möjlighet att tjäna,
 • tillämpa en hög etisk standard i yrkeslivet, erkänna varje nyttig sysselsättnings värde och se till att den egna yrkesverksamheten ges en möjlighet att tjäna samhället,
 • tillämpa tjänandets ideal i dagligt liv och i förhållande till samhället,
 • främja internationellt samförstånd och fred genom ett världsomfattande kamratskap.

Som hjälp för den enskilde rotarianen i det dagliga livet finns dels det s.k. 4-frågeprovet, dels Rotarys deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv.

 Rotarys ”4-frågeprov” för etik i yrkeslivet

Om saker vi tänker och gör:

 1. Är det sant?
 2. Är det rättvist mot alla parter?
 3. Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
 4. Kommer det att vara till fördel för alla det berör?

Deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv

Som rotarian i affärs- eller yrkesliv förväntas det av mig:

 • Att jag betraktar mitt yrke som en ytterligare möjlighet att tjäna;
 • Att jag är trogen bokstaven och andan i mitt yrkes etiska normer, mitt lands lagar och mitt samhälles moraliska värderingar;
 • Att jag gör allt som står i min makt för att förläna mitt yrke värdighet och för att främja höga etiska värderingar i min valda yrkesutövning;
 • Att jag är rättvis mot min arbetsgivare, mina anställda, kompanjoner, konkurrenter och kunder, mot allmänheten och mot alla dem, med vilka jag har en affärs- eller yrkesmässig förbindelse;
 • Att jag erkänner och respekterar alla gagneliga yrkens värde för samhället;
 • Att jag erbjuder mina yrkeskunskaper till att ge möjligheter åt unga människor, till att avhjälpa andra människors speciella behov och till att förbättra livskvaliten i mitt samhälle;
 • Att jag visar ärlighet i annonsering och i alla framträdanden för allmänheten i allt som rör min affärs- eller yrkesutövning;
 • Att jag vare sig söker från eller ger till en rotarian ett privilegium eller en fördel, som jag inte skulle ha beviljat en icke-rotarian i en affärs- eller yrkesmässig förbindelse.