Rotary Värmdö Skärgård – del av världens största yrkesnätverk med socialt och humanitärt engagemang

Rotary har mer än 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder, i Sverige 20 000 medlemmar i 500 klubbar. Läs mera om Rotary här!

Vi är en frukostklubb med ungt sinne och 50 medlemmar. Vi träffas för frukost och föredrag varje helgfri fredag året runt klockan 07:30 – 08:30 i Kyrkettans lokaler, Gustavsberg (adress + ev avvikelser se programsidan).  

Besök oss gärna! Vi tar emot gäster som är intresserade av vårt nätverk och verksamhet, se programsidan för mera uppgifter.

Klubbens verksamhet drivs inom Rotarys fem s.k. tjänstegrenar:

KLUBBTJÄNST inriktas på att stärka gemenskapen och se till att rotaryklubben fungerar effektivt.
Vårt aktuella program
Grannklubben Värmdö Skeppslag RK, bl a program

YRKESTJÄNST uppmuntrar rotarianerna att tjäna andra och tillämpa en hög etisk standard inom sina yrken. Rotarianer som är ledare i sitt yrke delar med sig av kunskaper och erfarenhet och inspirerar samtidigt andra.
Rotarys 4-frågeprov
Deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv

SAMHÄLLSTJÄNST handlar om projekt och aktiviteter som förbättrar livskvaliteten på klubbens ort.
Nils Thuresson-stipendiet
John-Erik Franzén-stipendiet och Projektet ”Från Stora Nassa”
SFI samtalsträning

INTERNATIONELL TJÄNST är Rotarys humanitära service i hela världen och främjar internationellt samförstånd och fred. Internationell tjänst omfattar allt från att utrota polion i världen till att hjälpa en ungdomsutbytesstudent att komma tillrätta i värdlandet.
Rotary Foundation
PolioPlus
Vocational Training Teams (VTT)

UNGDOMSTJÄNST tar fasta på ungdomars och unga vuxnas positiva förändringskraft. Rotary driver aktiviteter för ledarutveckling, serviceprojekt och utbytesprogram.
Internationellt ungdomsutbyte
RYLA-stipendium (ledarskapsseminarier för unga)