RotaryMBS_RGB

Välkommen till
skärgårdens piggaste Rotaryklubb!

Vi är en frukostklubb med ungt sinne, ca 55 medlemmar. Vi träffas för frukost och föredrag varje helgfri fredag året runt klockan 07:30 – 08:30 på KROGEN vid Grisslinge Havsbad (adress + ev avvikelser se programsidan).  Rotary är världens största yrkesnätverk med socialt och humanitärt engagemang: mer än 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder, i Sverige 30 000 medlemmar i 550 klubbar. Läs mera om Rotary här!

Klubbens verksamhet drivs inom Rotarys fem s.k. tjänstegrenar:

KLUBBTJÄNST inriktas på att stärka gemenskapen och se till att rotaryklubben fungerar effektivt.
Vårt aktuella program
Grannklubben Värmdö Skeppslag RK, bl a program

YRKESTJÄNST uppmuntrar rotarianerna att tjäna andra och tillämpa en hög etisk standard inom sina yrken. Rotarianer som är ledare i sitt yrke delar med sig av kunskaper och erfarenhet och inspirerar samtidigt andra.
Rotarys 4-frågeprov
Deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv

SAMHÄLLSTJÄNST handlar om projekt och aktiviteter som förbättrar livskvaliteten på klubbens ort.
Nils Thuresson-stipendiet
John-Erik Franzén-stipendiet och Projektet ”Från Stora Nassa”
Ungdomsstipendiet

INTERNATIONELL TJÄNST är Rotarys humanitära service i hela världen och främjar internationellt samförstånd och fred. Internationell tjänst omfattar allt från att utrota polion i världen till att hjälpa en ungdomsutbytesstudent att komma tillrätta i värdlandet.
Rotary Foundation
PolioPlus
GSE-utbyte (”Group Study Exchange”)

UNGDOMSTJÄNST tar fasta på ungdomars och unga vuxnas positiva förändringskraft. Rotary driver aktiviteter för ledarutveckling, serviceprojekt och utbytesprogram.
Internationellt ungdomsutbyte
RYLA-stipendium (ledarskapsseminarier för unga)